illustrationer: Tora Mandelmann

omoss

Mandelmanns Trädgårdar är ett familjedrivet jord- och skogsbruk med trädgård, trädgårdskök och gårdsbutik som alltsedan starten 1996 drivs ekologiskt enligt KRAVs regler.

Vi odlar tomat och gurka i kallväxthus, grönsaker, frukt och blommor på friland och föder upp vinterlamm. Gården har ca 140 tackor av köttras, huvudsakligen svea-rasen (korsningsras mellan texel, finull, mjölkfår mm). Gården är självförsörjande på både grov- och kraftfoder.

Övriga djur på gården är ett gäng mjölkkor av sorten Fjällnära, några Linderödsgrisar och värphöns. Dessutom har vi en (border-collie) vallhund, Saffran, som hjälper oss i det dagliga arbetet med djuren. Vår skånska råttehund Siri är bra på att fånga möss och sorkar och håller hönsen sällskap. Hönsen lever i fyra stycken mobila hus som flyttas runt där de bäst behövs för stunden.

Både grisar och höns ingår i växtföljden där den ideala gången är som följer; efter grönsaksskörd på ett stycke flyttas hönsen dit där de äter skörderester och insekter, efter ca 1-2 veckor avlöses de av grisarna som tar det som hönsen ratat, ogräs och annat grönt, och de vänder också på jorden så att till exempel kvickrot torkas ut och försvagas. Därefter harvas jorden och är redo för en ny gröda eller vintervila.

I maj, när lamningen börjar bli färdig, övergår arbetet mer och mer till grönsaksodlingen som är den andra viktiga delen i lantbruksföretaget. I kallväxthuset om ca 500 kvm odlas tomater, gurka, meloner och kalebass i jord som lammen just nyligen lämnat ifrån sig (och gödslat upp). På friland finns plats för sallat, lök, vitlök och i den inre trädgården, haven, växer blommor och det som kommer att ingå i årets produktion av örtsalt och andra produkter. I dammarna växer vattenkrasse, till nytta och lust.

Gården Djupadal är på ca 60 hektar varav omkring hälften är naturbetesmarker på Rörums backar, gränsande till Sträntemölla- och Forsemöllas naturreservat. Betesmarkerna, som hävdats i flera hundra år, är rika på örter och blomster såsom gullviva, backsippa och mandelblom!

Åkermarken, som utgörs av lättare jordarter med inslag av lera, är på 17 ha och odlas enligt ekologiska principer. Skogsarealen, med bok-, gran- och lärkträd, utgör ca 10 ha och sköts enligt en sk. grön skogsbruksplan där man låter minst 10 % av skogen brukas mer extensivt. Dessutom finns fem dammar som anlagts för att främja den biologiska mångfalden och som en direkt konsekvens av våtmarkerna har både lövgrodor och backsvalor etablerat sig här.

 

Om gården Djupadal;
Gården Djupadal och dess marker är i princip intakta alltsedan det s.k. laga skiftet genomfördes i Rörum på 1860-talet. Gården flyttades då från byagatan hit till dalen där flera erkänt goda vattenkällor fanns. Först återuppbyggdes ladugården och inte förrän 1873 stod boningshuset klart. Under i princip hela nittonhundratalet brukades sedan gården inom en och samma familj och produktionen var den gängse för Skåne; mjölk. fläsk, betor och spannmål. Hästen var den självklara dragaren av plog och harv.
Inom gården finns flera sevärda platser såsom ”lahöjen” som med sina 84 meter över havet utgör Rörums högsta punkt, dessutom finns bronsåldershögen Skallahögbjer  (ensamma trädet) med sitt majestätiskt ensamma hagtornsträd inte långt därifrån. En uråldrig s.k. hålväg kan än idag skönjas när den slingrar sig uppför kullarna mot Forsemölla kvarn.

 

”Hur hinner ni med allt?”

Det är förstås mycket att göra på en gård och i en besöksträdgård. Det är inte alltid lätt att få ihop allt, men vi är en hel familj som allihop är engagerade och jobbar på gården med dess trädgårdar och odlingar. I synnerhet under vår, sommar och höst hjälps vi åt!

 

Sedan sommaren 2015 drivs vi av egen sol & vindkraft!                                HÄR– kan du se hur mycket el vi producerar med vårt gårdsverk, Dalifanten, och solceller!

 

Undrar du något? Kolla frågor & svar!

 

© Disa Mandelmann© Disa Mandelmann

 

 

 

 

 

© Disa Mandelmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Disa Mandelmann

© Disa Mandelmann

© Disa Mandelmann

© Disa Mandelmann

© Disa Mandelmann