illustrationer: Tora Mandelmann

kontakt

 

S T Ä N G T   F Ö R   I   Å R

V I   Ö P P N A R   I G E N  T I L L   S O M M A R E N   2 0 1 8 !

Info publiceras på hemsidan till våren!

————————————————————————————

  • Vi har inte möjlighet att ta emot praktikanter i nuläget!
  • Vi har inte möjlighet att ta emot gruppbesök (med eller utan guidning) i år, 2017.
  • Vi tar inte emot volontärer.

Undrar du något annat? Kolla frågor & svar!

 

facebook